varden-byasen

Frodige og varierte uterom

Det etableres et frodig og variert felles uterom i takhagen på plan 02. I hjertet av uterommet er det utformet et møtested for barn som voksne, med variert tilbud av lek og aktivitet, samt oppholdsplasser med møblering. Her etableres også en hagestue for opphold tilknyttet en stor treplatting. Hagestuen blir et møtested for både dyrking og opphold, på solskinnsdager så vel som kaldere dager med nedbør og regn.

Aktivt og naturlig sted

Forhager og private innganger til boliger fra takhagen vendt ut mot den store takhagen bidrar til at takhagen blir et aktivt og naturlig sted å trekke seg ut i.

I takt med at bygningskroppen for kvartalsbyggene trappes, etableres også takhager på plan 04, 05, 06 og 07. Disse takhagene har en mer intim størrelse og hver
takhage vil også få sitt særpreg i innhold og utforming. På plan 04 etableres en frodig takhage med flere tilbaketrukket oppholdssoner.

Parsellhager

På plan 05 anlegges «parsellhagen» med parseller for dyrking, møblering og et drivhus for kombinert opphold, dyrking og utstyrsbod. Takhagen på plan 06 får en summende utforming, med eng- og busk-/staude- beplantning og tilbaketrukket oppholdssoner i en rolig og grønn hage. 

Fra takhagen på plan 07 har man formidabel utsikt utover Trondheim, fjorden og omlandet. Her tilrettelegges for opphold og samling med en større treplatting, møblering og et drivhus for opphold omgitt av en grønn ramme.